Sorko Advocaten

Kosten

Kosten en aansprakelijkheid

Als vaststaat dat de veroorzaker van het letsel aansprakelijk gesteld kan worden, dan dekt zijn of haar verzekering ook de kosten van uw letselschadeadvocaat en andere in te schakelen deskundigen. De ondersteuning en begeleiding kost u in dit geval niets.

Soms staat de aansprakelijkheid aan het begin nog niet vast. Dan worden duidelijke afspraken gemaakt over de verdere behandeling van uw zaak. De overheid financiert in sommige gevallen ook rechtshulp. Kijk op www.rvr.org voor meer informatie.

Sinds 1 januari 2014 is rechtsbijstand van een advocaat op basis van ‘nu cure no pay’ deels toegestaan. Hiervoor dient een resultaat gerelateerde beloningsafspraak (RUB) gemaakt te worden. Neemt u voor meer informatie contact op met mevrouw mr. A.M. Willenborg.

Disclaimer