Sorko Advocaten

Aandacht voor

Kinderen

De gevolgen van een ongeval voor het kind en zijn of haar toekomst zijn vaak in een vroeg stadium nog moeilijk te bepalen. Daarom vereist de behandeling van letselschade en het bepalen van toekomstige schade bij kinderen speciale expertise. Goed contact met de ouders is zeer belangrijk bij de behandeling en afwikkeling van de schade en de belangen van het kind dienen voorop te staan. Mw. Willenborg heeft een groot aantal kinderen en hun ouders in dit proces bijgestaan.

Jongeren/studenten

Veel jongeren combineren hun studie met een baan of ze werken al fulltime. Het wegvallen van inkomsten kan een remmend effect hebben op hun leerprestaties en kan leiden tot studievertraging of vertraging in de verdere ontwikkeling van hun carrière. Hier gaat bijzondere aandacht naar uit.

ZZP’ers

Voor zzp’ers heeft een ongeval vaak meteen verstrekkende gevolgen voor het inkomen. Er kan dringend behoefte zijn aan een onmiddellijke bevoorschotting, om te voorkomen dat er financiële nood ontstaat en om ervoor te zorgen dat uw bedrijf kan blijven draaien. De vaste lasten gaan immers door.

Ouderen

Voor ouderen kan een ongeval specifieke gevolgen hebben. Zelfstandig wonende ouderen kunnen ineens afhankelijk worden van familie, kennissen en professionals en zijn in sommige gevallen zelfs niet meer in staat om zelfstandig te wonen. Deze ingrijpende gevolgen van het ongeval vragen om voldoende financiële compensatie. Dan is een voortvarende aanpak een eerste vereiste.

Disclaimer