Sorko Advocaten

Schade

Schatting schade op langere termijn

Een goede inschatting van de toekomstige schade is van groot belang, ongeacht de leeftijd van het slachtoffer. Er kan behoefte zijn aan langdurige deskundige begeleiding. Het voornaamste is het leven van voor het ongeval weer zoveel mogelijk te hervatten, dit al dan niet in aangepaste vorm.

Definitieve afronding

Wanneer u letsel heeft opgelopen kan dit gevolgen hebben die nooit helemaal zijn uit te wissen, zowel emotioneel als lichamelijk. Juist daarom is het belangrijk een zo goed mogelijk resultaat te bereiken en binnen een redelijke termijn tot een afronding te komen. Dan kunt u de draad weer oppakken en uw leven opnieuw vormgeven.

Disclaimer