Sorko Advocaten

Werkwijze

Beperken van de impact

Het oplopen van letsel is een emotionele gebeurtenis en kan verstrekkende en ingrijpende gevolgen hebben. Ons doel is de impact van de schade zo veel mogelijk te beperken.  Mw. Willenborg houdt zich bezig met het vaststellen van de aansprakelijkheid, het bepalen van de aard en gevolgen van het letsel en vervolgens met het berekenen van de omvang van de schade. Dit doet zij door bewijzen te verzamelen, medische adviezen in te winnen en te onderhandelen met de verzekeraar.

Effecten op langere termijn

Het is ook van groot belang om de effecten op langere termijn zorgvuldig in kaart te brengen en overtuigend aan de verzekeraar te presenteren. Mw. Willenborg bespreekt met u het verloop van de letselschadezaak en houdt u tijdens dit proces regelmatig op de hoogte. Mw. Willenborg zorgt voor een persoonlijke begeleiding in dit proces en zij voert zelf de onderhandelingen. Mochten de onderhandelingen vastlopen, dan heeft zij als advocaat de mogelijkheid u in een procedure bij de rechtbank te vertegenwoordigen.

Tips

In veel gevallen staat u na een ongeval immers voor onverwachte kosten. Denk daarbij aan de eigen bijdrage voor medicijnen, de kosten voor medische behandelingen, vervoerskosten, zorgkosten en huishoudelijke hulp.

Het is belangrijk vanaf het begin relevante informatie en de bewijzen van gemaakte kosten goed te bewaren. Voor het vaststellen van de schade zijn salarisspecificaties, jaaropgaven, studieresultaten en beoordelingsverslagen van groot belang.

Disclaimer