Sorko Advocaten

Rechtsbijstand

Second opinion

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, kunt u ook een second opinion over uw zaak aanvragen, bijvoorbeeld omdat u graag een onafhankelijk oordeel over het regelingsvoorstel wilt hebben, of omdat u de deskundigheid van uw belangenbehartiger in uw zaak in twijfel trekt

Uit een arrest van 21 februari 2014 van de Hoge Raad volgt dat rechtsbijstand verzekerden recht hebben op bijstand van een advocaat naar eigen keuze.

Disclaimer